Baza wiedzy: Instytut Informatyki

Ustawienia i Twoje konto

FAQ

Czy istnieje strona forum oprogramowania Omega-PSIR ?

Forum oprogramowania Omega-PSIR znajduje się pod adresem: http://forum.omegapsir.ii.pw.edu.pl

Kto będzie mógł założyć konto w Bazie Wiedzy?

Do założenia konta będą uprawnieni pracownicy naukowi i doktoranci.

Czy zdeponowane materiały każdy będzie mógł pobrać i wykorzystać?

Zdeponowane materiały każdy będzie mógł pobrać i wykorzystać zgodnie z licencją udzieloną przez autora.

Czy wybrana przez autora licencja będzie dotyczyła wszystkich jego publikacji czy każda publikacja będzie wymagała osobnej licencji?

Każda publikacja będzie wymagała osobnej licencji.

Czy będzie można deponować artykuły z prasy codziennej?

Będzie można deponować artykułów z prasy codziennej, będą gromadzone i udostępniane tylko publikacje z czasopism naukowych, publikacje z recenzowanych materiałów z konferencji, monografie naukowe, rozdziały z monografii naukowych, dysertacje oraz dane badawcze.

Kto będzie wprowadzał publikacje do systemu?

Publikacje będą wprowadzane do systemu przez redaktora repozytorium lub autora, o ile posiada on swój profil naukowca w Bazie Wiedzy.

Czy będzie można usuwać zdeponowane publikacje?

Możliwość usuwania zdeponowanych publikacji będą mieli, tylko w uzasadnionych przypadkach, redaktorzy repozytorium.

Czy publikacje, na które wydawca nałożył embargo będą mogły się znaleźć w Bazie Wiedzy

Publikacje, na które wydawca nałożył embargo będą mogły znaleźć w Bazie Wiedzy, ale do upływu okresu embarga nie będą widoczne dla użytkowników.

Jaki jest przewidywany stopień otwartości danych?

Udostępniane dane będą zgodne ze standardem 5-Star Open Data, większość na poziomie 4 lub 5.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek